Pies sida om utmattningssydrom

 

Utmattningens 12 känslomässiga stadier

Det finns 12 klart urskiljbara stadier i utmattningens symptomcykel, vilka återspeglas i känslotillståndet hos individen. Jag känner själv igen många av symptomen hos mig själv, såhär i efterhand, det gjorde jag inte förut. Jag vare sig VILLE eller KUNDE se klart på mig själv just då, det har tagit många år att få den insikten om mig själv. Men jag har utan tvekan tagit mig igenom alla 12 stadierna och legat på det 12:e i många år innan jag fick diagnosen ADHD och kunde få hjälp för den och därigenom min utmattning.

 

 

Stadierna ser i stora drag ut så här:

Texten är hämtad ur "Kvinnor och utbrändhet inom organisationer", LIU 2003

 

1. Tvångsmässigt behov av att hävda sig

Det är när den naturliga önskan om att hävda sig ger upphov till tvån och en gnagande obehagskänsla som det första stadiet dyker upp. Tvånget kan för många kvinnor vara laddat med trots och vrede.

 

2. Intensivare engagemang

Man har helt klart uppnått det andra stadiet då man inte längre vill delegera arbetsuppgifter till andra, vare sig på arbetet eller i hushållet, därför att man är rädd att förlora kontrollen.

 

3. Subtila uppoffringar

Det tredje stadiet kännetecknas av att man börjar försumma sig själv och sina personliga behov.

 

4. Konflikter och behov avfärdas

Det här stadiet innebär ofta en självinsikt om att något är fel, men man upprättar snabbt försvarsmekanismer vars funktioner är att hindra medvetandegörandet.

 

5. Värdeskalan påverkas

I det här stadiet börjar man få svårt att veta vad som väsentligt och oväsentligt. Värdeskalan förvrängs och tidsskalan pressas ihop till nuet. Det förflutna och framtiden stängs av.

 

6. Förnekelsen ökar

Förnekelse är typiskt för utmattning. I det sjätte stadiet tar förnekelsen väldiga proportioner. Fixering vid ett enda ämne är vanligt i det här stadiet. Den drabbade brukar vara långt borta i egna tankar, även om hon verkar vara närvarande utåt sett. Intoleransen gentemot andra ökar också.

 

7. Bristande engagemang

Avståndstagande från omgivningen och även från sig själv. En känsla av att man står bredvid och tittar på sig själv. Nu blir cynismen en skyddande funktion och man uppfattar ibland omvärlden som fientlig.

 

8. Märkbara förändringar i beteendet

Kvinnor i det här stadiet tycker inte om kritik. Omdömesförmågan blir störd och man drar sig undan från omvärlden. Omtanke kan uppfattas obehagligt och rent av som angrepp.

 

9. Avpersonalisering

Det nionde stadiet innebär en allvarlig form av avstängning. Huvudsymptomet är självförnekelse, där man inte erkänner sin kropp eller person. "Detta är inte jag". Tiden existerar inte på samma sätt som förut och andra människor blir vaga gestalter.

 

10. Tomhet

Man känner sig ihålig, meningslös och ödslig. Överdrifter är i detta stadie vanliga för att tillfälligt döva sinnena och smärtan inom sig, ibland med hjälp av droger eller mat/godis. Om man äter något känner man sig mindre tom.

 

11. Depressionen

Här tappar många intresset för allt. Tillfälliga uppryckningar sker, men den dominerande känslan är förtvivlan och självhat. Det finns ingen drivkraft kvar och man känner panik och vill bara fly. Självmordstankar dyker upp i detta stadie. Man sköter inte de dagliga sysslorna och det är vanligt att man inte äter.

 

12. Total utmattning

Detta är utmattningens kulmen och kan vara ett livshotande tilllstånd. Jaget är i princip borta och man är helt frånvarande. Immunförsvaret kan vara skadat. I det här stadiet är det mycket viktigt att man får hjälp.