Pies sida om utmattningssydrom

 

Vad händer i kroppen rent fysiologiskt vid stress och utmattning?

Texten är hämtad ur "Kvinnor och utbrändhet inom organisationer", LIU 2003

 När en människa blir arg eller rädd förbereder sig kroppen för flykt eller strid genom att noradrenalin, adrenalin och kortisol (inte att förväxlas med kortison) utsöndras från binjurarna. Adrenalin har den verkan att pulsen ökar och magen slutar arbeta. Noradrenalinet påverkar blodkärlen så att dessa drar ihop sig och blodtrycket ökar. Kortisolet är inflammatoriskt hämmande och påverkar levern så att socker levereras. Kortisolet har också en negativ effekt på blodkärlen, så att dessa blir skrovliga invändigt - med följd att kolesterol lättare kan fästa.

Om spänningen släpper inom rimlig tid, försvinner dessa ämnen ur kroppen utan att ha orsakat någon skada, men om tillståndet blir mer varaktigt påverkas kroppen negativt med en rad symptom på stress såsom huvudvärk, värk och smärta i muskulaturen, förstoppning, acne, hjärtproblem, ryggont, försvagat immunförsvar, sömnsvårigheter osv.

Utmattning/utbrändhet är ett tillstånd som långsamt utvecklas under en lång tid av stress och kraftförbrukning och innebär att krafterna tar slut. Utmattningen är en följd av överdrivna krav, som kan komma från individen själv eller från familj, vänner, arbete, partners, värdesystem eller samhälle och som uttömmer individens energi, försvarsmekanismer och inre resurser.